Cicero China Index

Indexfond i Kina

Cicero China Index är en passivt förvaltad aktiefond med inriktning på (fastlands-) Kina med målsättning att få samma avkastning som den Kinesiska aktiemarknaden via fondens jämförelseindex (MSCI China H Index NR, HKD).

Till skillnad från de flesta Kina-fonder, som köper underliggande aktier på marknaden, så köper fonden terminer på den Kinesiska aktiemarknaden.

Investeringsfilosofi

Aktiemarknadsexponering via terminer på den Kinesiska aktiemarknaden (Hang Seng China Enterprises Index). Detta ger följande fördelar:

* Per definition full exponering mot vald marknad/index

* Kostnadseffektiv och flexibel förvaltning

* Frigör likviditet (~90% av exponeringen), vilken kan placeras i räntepapper med låg risk och därmed ge en viss meravkastning. Målsättningen är därför att ge en avkastning i nivå med index efter förvaltningskostnad.

Valutaexponering mot amerikanska dollar (USD), alternativt Hong Kong dollar (HKD).