Aktiespararna

Hej alla Aktiesparare!

Denna sida är speciellt för dig som är medlem i Aktiespararna.

Bakgrund

Cicero Fonder köpte Aktieinvest Fonder AB med fonderna Aktiespararna Topp Sverige och Aktiespararna Direktavkastning under våren 2019. I samband med förvärvet tecknade Cicero Fonder ett 10-årigt samarbetsavtal med Sveriges Aktiespararna Riksförbund.

Fonderna

Aktiespararna Topp Sverige är en indexfond som placerar i de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Målsättningen är att följa OMXS30-index så nära som möjligt. Till skillnad från många andraindexfonder tar Aktiespararna Topp Sverige ett aktivt ägaransvar. Cicero Fonder har ett nära samarbete med Aktiespararna, vilket innebär att Aktiespararna genom fullmakt röstar på bolagsstämmorna för fondens räkning. Aktiespararna arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna aktiesparare och för en bättre aktieägarmiljö.

Aktiespararna Direktavkastning är en passivt förvaltad svensk aktiefond som placerar i de 21 bolag som har högst direktavkastning bland de 60 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Fondens mål är att så nära som möjligt följa SIX Sweden Dividend 21 SRI Gross Index (SIXSEDIV21SRIGI). Bolagens direktavkastning viktas utifrån de senaste tre åren, där årets föreslagna utdelning viktas till 60 procent och de två föregående årens utdelningar viktas till 30 procent respektive 10 procent, varefter de 21 bolag med högst viktad direktavkastning väljs. I mars varje år görs en revidering av indexets (och fondens) aktieinnehav. Vid revideringstillfället ingår alla bolagen med lika vikt, vilka sedan förändras löpande beroende på respektive akties utveckling fram tills nästa årliga revidering.

Aktiespararna Småbolag: Planerad lansering under våren 2021.

Samarbeten

Cicero Fonder tycker att aktivt ägarskap är viktigt och låter därför Aktiespararna utöva rösträtt på bolagsstämmor i bolag där Ciceros Aktiespararfonder äger aktier.  Under 2019 och 2020 har Aktiespararna bl a arbetat för Hållbarhetsfrågor för Ciceros räkning. Du kan gå in på vår hemsida www.cicerofonder.se för att se hur vi jobbar med Hållbarhet.

Medlemsförmåner

Du kan som medlem i Aktiespararna köpa Aktiespararna Direktavkastning till 20% rabatt av förvaltningsavgiften. Detta kan endast ske via Aktieinvest Fondkommission under förutsättning att du är aktiv medlem i Aktiespararna. Rabatterna kommer att på sikt gälla samtliga Aktiesparfonder. Gå in på www.aktieinvest.se för att köpa Aktiespararna Direktavkastning till rabatt.

Köpa Ciceros Fonder

Ciceros fonder köper du enklast via Fondab. Gå in på https://fondmarknaden.se/cicero/loggain.aspx för att köpa fonderna. Är du kund hos Fondab kan du även följa ditt innehav genom ett eget login.

Fondernas flytt från Aktieinvest Fondkommission till Fondab

Under 2020 flyttades de direktägande kunderna med fondinnehav i Aktiespararna Topp Sverige från Aktieinvest Fondkommission till Fondab. Hos Fondab kan kunderna  följa sitt innehav och kunna köpa och sälja fonder direkt via depån. Det är också möjligt att öppna ett ISK-konto och handla i Ciceros samtliga fonder.