Cicero Sverige

Hållbar svensk Aktiefond med unik faktorförvaltning

Cicero Sverige är en Aktiefond med investeringar på den svenska aktiemarknaden med en tydlig hållbarhetsprofil där bolag exkluderas i ej hållbara branscher.

Unik faktormodell

Aktieurvalet baseras på en väl genomarbetad unik faktormodell som fokuserar på stabila, lönsamma kvalitetsbolag med bra kassaflöde och hög total direktavkastning.

Vi exkluderar bolag

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer att ha bättre avkastning än övriga bolag över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Fossila bränslen, Vapen, Alkohol, Tobak, Spel och Pornografi.

Risk i nivå med traditionell Aktiefond

Fonden passar en investerare som vill ha en svensk Hållbar Aktiefond med risk i nivå med ett bredare svenskt aktieindex. Som investerare i fonden bör man ha en långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida. Fonden investeras i en väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.