Peabfonden

Fond med 40% Peab-aktier

Peabfonden är en aktivt förvaltad specialfond där upp till 40% placeras i Peab-aktier. Utöver detta kan till viss del placeras i till Peab närstående noterade bolag. Resterande del (ca 50%) placeras i fondandelar, främst i hållbara globala aktiefonder.

Investeringsfilosofi

Fonden är aktivt förvaltad med målsättning att långsiktigt uppnå en avkastning som överstiger den reala tillväxten i ekonomin.

Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Specialfond på uppdrag av ISEC Services

Vi förvaltar fonden på uppdrag av fondhotellet ISEC Services. För mer information och tillgång till

Informationsbroschyr
Faktablad (KIID dokument)
Årsberättelse och Halvårsredogörelse
se vidare nedanstående länk.

För köp hittar ni även anmälningsblankett under nedanstående länk.